Väite: Työnantajien työeläkemaksut ikääntyvien työllistymisen esteenä

Kuvituskuva pihjalanmarjat

Väite: Työnantajien työeläkemaksut ikääntyvien työllistymisen esteenä

Väite: ”Viimeisen työnantajan vastuu työntekijälle myönnetystä sairaseläkkeestä tulisi poistaa – se on ikääntyneiden työntekijöiden työllistymisen este.”. Väitteen yhteydessä esitetään usein myös lisäväittämä, että ikääntyneen palkkaamisesta seuraisi yritykselle automaattisesti korkeampi työeläkemaksu. Sitäkin voimakkaampi on väite, että jos työntekijälle myönnetään työkyvyttömyyseläke, viimeiselle työnantajalle tulisi tästä automaattisesti ylimääräisiä kustannuksia.

Esimerkkejä ylläolevista väittämistä:

Inhorealismia ikääntyneiden työllisyydestä | Osmo Soininvaara | 19.8.2020 https://www.soininvaara.fi/2020/08/19/inhorealismia-ikaantyneiden-tyollisyydesta/: ”On säädetty viimeisen työnantajan vastuusta. Jos yrityksen työntekijä joutuu varhaiseläkkeelle, työnantaja maksaa tämän. Lakipykälä on vähän monimutkainen, mutta tätä se tarkoittaa. Jos eläke on 2000 €/kk, maksettavaa tulee vuodessa 24 000 euroa ja kymmenessä vuodessa 240 000 €”

Miten saadaan yli 55-vuotiaat töihin? Työnantajilta ehdotus: Työkyvyttömyyden kustannukset tasattava nykyistä paremmin | YLE | 20.9.2020 | ”Mikäli ikääntynyt työntekijä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle, siitä syntyvä lasku lankeaa nykyään aika lailla viimeiselle työnantajalle.” EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies: https://yle.fi/uutiset/3-11554283


Ikääntyneiden työllistymisen esteenä voi olla monia asioita, joista työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvää käsitystä tarkastellaan tässä kirjoituksessa hieman tarkemmin.

Miten työeläkemaksu määräytyy?

Ensiksi pitää ymmärtää, miten yrityksen työeläkemaksu märäytyy. TyEL-maksu on tietty prosentti toteutuneesta palkkasummasta eli niistä palkoista, jotka työnantaja maksaa työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-maksun vuosittain. TyEL-maksuprosentti koostuu kuudesta osasta, joista kahdella kerätään varoja vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden rahoittamiseen.

KESKIMÄÄRÄISEN TYEL-MAKSUPROSENTIN OSAT, % PALKOISTA

  2019 2020
Vanhuuseläke  3,5   3,5
Työkyvyttömyyseläke  0,9   1,0
Tasausosa19,8 19,9 (1.1.- 30.4.)             17,3 (1.5. -31.12.)
Muut osat  0,8   0,7
Asiakashyvitys eli alennus– 0,6– 0,7
KESKIMÄÄRÄINEN TYEL-MAKSU24,41.1.-30.4.    24,4  1.5.-31.12.  21,8
Kuva 1: TyEL-maksun osat: https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyel-maksun-maaraytyminen/

Pienempien yritysten TyEL-maksu on vakio

TyEL-maksun määräytymiseen vaikuttaa yrityksen koko. Pienimmät ja iso osa keskisuuristakin työnantajista maksaa vakioprosentin mukaista, keskimääräistä TyEL-maksua, joka on täsmälleen sama prosentti palkkasummasta kaikille yrityksille täysin riippumatta siitä, paljonko yrityksessä on, on ollut tai tulee olemaan työkyvyttömyystapauksia. Keskinäinen vakuutusyhtiö Elon mukaan näitä yrityksiä on Suomessa noin 150 000 eli noin 98% kaikista työnantajista.

Suurempien yritysten TyEL-maksuun vaikuttaa lisäksi maksuluokka

Yrityksille, joiden kokonaispalkkasumma on noin 2,1 miljoonaa vuodessa, vaikuttaa lisäksi maksuluokka, joita on 1-11. Maksuluokka 4 on keskimääräinen luokka, joka vastaa pienimpien yritysten vakioprosenttia (n.1%). Pienimmässä maksuluokassa yritys maksaa työkyvyttömyyseläkemaksuja vähiten, suurimmassa eniten. Yritys kuuluu pienimpään maksuluokkaan, kun sen työntekijät ovat saaneet kahden kalenterivuoden aikana vain vähän työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä. Vuoden 2020 työkyvyttömyyseläkemaksut perustuvat työntekijöiden vuosina 2017 ja 2018 saamiin eläkkeisiin, vuoden 2019 maksut vuosien 2016 ja 2017 eläkkeisiin. Myös yritysjärjestelyt vaikuttavat maksuluokkaan.

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEMAKSU, EUROA VUODESSA JA % PALKKASUMMASTA

PALKKASUMMA5 ME15 ME60 ME
MaksuluokkaMaksu, eMaksu, %Maksu, eMaksu, %Maksu, eMaksu, %
1171 0001,4429 0002,93 300 0005,5
1066 0001,3367 0002,42 700 0004,5
962 0001,2305 0002,02 100 0003,5
858 0001,2258 0001,71 650 0002,8
756 0001,1227 0001,51 350 0002,3
653 0001,1196 0001,31 050 0001,8
552 0001,0172 0001,1810 0001,4
Perusluokka 450 0001,0150 0001,0600 0001,0
348 0001,0128 0000,9390 0000,7
247 0000,9110 0000,7210 0000,4
146 0000,994 0000,660 0000,1
Kuva 2: TyEL-maksuluokat: https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyel-maksun-maaraytyminen/

Täyttä riskinmukaista maksua maksaa ELO:n mukaan noin 200 suurinta työnantajaa 3 500 suurimmasta työnantajasta. 

Jos otetaan esimerkiksi 300 hengen yritys, jolle odotetaan tulevan 75 prosenttia korkeampi määrä työkyvyttömyyseläkkeitä kuin keskimäärin, työnantajan maksua korotetaan noin 20 000 eurolla. Sama työnantaja maksaa kokonaisuutena vuodessa palkkoja 10 miljoonaa euroa ja kaikkiaan eläkemaksuja 2,5 miljoonaa euroa. Eli tämä korotus vastaa noin 0.8 prosenttia kyseisen yrityksen kaikkiaan maksamista eläkemaksuista.

Suurtyönantajat saavat lisäksi maksutappioalennuksen. Kun yrityksen tai konsernin palkkasumma on vähintään 5 miljoonaa euroa, se saa lisäksi myös suuruusalennuksen. Vakuutusyhtiö Ilmarinen kertoo sivuillaan, että suuruusalennus lasketaan keväisin ja se huomioidaan laskennan jälkeen tulevassa TyEL-laskussa.

Työntekijän osuus TyEL-maksusta

Työnantaja ei maksa TyEL-maksua kokonaan, vaan työntekijät maksavat siitä osan. Vuonna 2020 työnantajan maksunosuus on 1.1.-30.4. keskimäärin 16,95 % ja 1.5.-31.12. keskimäärin 14,35 % bruttopalkkasummasta, loppuosa on työntekijän osuutta.

Työntekijän osuus TyEL-maksusta vaihtelee työntekijän iän mukaan:

  • 17-52-vuotiailla 7,15 % ansioista
  • 53-62-vuotiailla 8,65 % ansioista
  • 63 vuotta täyttäneillä 7,15 % ansioista

Ikääntyvillä työntekijöillä 53-62 vuotiailla on katsottu olevan kohonneempi riski joutua varhaiseläkkeelle, joten heiltä peritään noin 20 % muita työntekijöitä korkeampaa osuutta TyEL-maksuun.

TyEL-maksujen jakaantuminen pienten ja suurten yritysten kesken

Mitä suurempi yritys on, sitä pienempää työeläkemaksua se keskimäärin maksaa. Tieto ei ole yllättävä, koska yrityksen koko vaikuttaa siltä perittävään TyEL-maksuun. Suuret yritykset saavat alennusta maksun hoitokustannusosaan ja maksutappio-osaan.

Lähde: https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/tyoelakkeiden-rahoitus/yritysten-tyoelakemaksut/g

Väite, ja sen lisäväitteet on aika lailla murrettu

  • Yksikään työkyvyttömyyseläkkeelle joutunut yksittäinen työntekijä ei vaikuta yhdenkään yrityksen TyEL-maksun suuruuteen, oli kyseessä suuri tai pieni yritys
  • Suuryritys maksaa tilastojen mukaan suhteellisesti jo nyt pieniä yrityksiä pienempia TyEL-maksuja
  • Työkyvyttömyyseläkkeen osuus on ainoastaan n. 0,9-1% prosenttia maksetuista palkoista
  • Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riski on kylläkin suurempi iäkkäämmillä, mutta nuoremman työkyvyttömyyseläke vaikuttaa maksuluokan laskennassa suuremmalla painolla.
  • Ikääntynyt, 53-62 vuotias työntekijä maksaa noin 20 % muita työntekijöitä suurempaa työntekijän osuutta TyEL-maksusta

TyEL-maksu on osa palkan sivukuluja. Juuri niitä palkan sivukuluja, jota keskusteluissa usein heitetään kuin puolihuolimattomasti olevan Suomessa niin ja niin suuria. Sivukuluista puhutaan kuin ne olisivat jotakin ylimääräistä, jotka voisi vaikka heivata tosta noin menemään, koska ne ovat Suomessa niin ja niin suuret.

TyEL-maksussa on kyse SINUN eläkkeestäsi. Ei mistään muusta. Minulla on eläkeikään vielä matkaa semmoiset noin 20-vuotta. Toivoisin, että 20 vuoden kuluttua en joutuisi viimeinen väri tukassani kirjoittamaan muistelublogia, että silloin joskus 2000-luvun alkupuolella meillä oli semmoinenkin hieno juttu kuin eläke. Ken elää, niin näkee.

Lähteet:

Ilmarinen: Työeläkemaksun määräytyminen: https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyel-maksun-maaraytyminen/

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo: Työnantajien työeläkemaksut eivät ole ikääntyvien työllistymisen esteenä: https://elomedia.elo.fi/blogi/tyonantajien-tyoelakemaksut-eivat-ole-ikaantyvien-tyollistymisen-esteena?fbclid=IwAR08oV5AKG0gyeFaFViSG2S7-fNyaN-BmXKULJ6R0KakwGva_eewbx0vwzQ

ELO: TyEL-maksu ja TyEL-todistukset: https://www.elo.fi/tyonantaja/tyel-vakuuttaminen/maksut-ja-todistukset?gclid=Cj0KCQjwxNT8BRD9ARIsAJ8S5xZY93f2c70o1PssUp-0rGa4m0U2nwDXE-b4IWebYkHIpSMnN92y1SMaAt7ZEALw_wcB

Eläketurvakeskus: Yritysten työeläkemaksut: https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/tyoelakkeiden-rahoitus/yritysten-tyoelakemaksut/

Share on facebook
Share on twitter

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Huumeet
Kalle Mikkolainen

Joskus kahdesta pahasta on valittava se pienempi

On selvää, että kannabiksella ihan niin kuin kaikilla päihteillä, varsinkin väärin- ja liikakäytettynä on paljon negatiivisia vaikutuksia yksilön- ja kansanterveyteen. Mielestäni kannattaisi silti kokeilla kannabiksen laillistamista. Poliisilta säästyisi voimavaroja. Kun meillä kerran vielä on olemassa Alko, se tarjoaisi valmiin ja toimivaksi todetun jakeluverkoston, joka varmuudella myös kysyy alaikäisiltä paperit. Toisaalta valtio voisi tästä samalla kerätä verotuloja, millä hoitaa niitä haittoja aivan kuten nyt jo toimitaan alkoholihaittojenkin osalta. Kyse ei ole ainakaan omalta kohdaltani mistään huumemyönteisyydestä, vaan tosiaisioiden tunnustamisesta ja siitä, että aina hyvää vaihtoehtoa ei ole tarjolla, vaan joskus kahdesta pahasta on vaan valittava se pienempi paha. Ja jos homma ei toimi, ainahan sen bisneksen voi antaa takaisin rikollisliigoille.

LUE LISÄÄ »
Suomalainen maisema
Kokonaisveroaste
Kalle Mikkolainen

Suomen talous menee kohti tuhoaan

Uusin OECD tilasto kokonaisveroasteessta kertoo, että Suomi on kärkipäässä, mutta kokonaisveroastetta paljon olennaisempaa olisikin, miten oikeudenmukaista verotus maassa on ja miten sen verovaroja käytetään, mutta sitäpä onkin melko hankala esittää vain yhdellä mittarilla tai luvulla ja levittää sitä sosiaalisessa mediassa.

LUE LISÄÄ »
Kalle Mikkolainen

Mikkolainen vihertää

Vaikka jokaisen meistä tekemät ilmastoteot ovat yksin hyttysenpissa meressä, silti jokainen voi tehdä jotakin. Silloin kun jokainen meistä tekee oman osuutensa, me teemme yhdessä suuria.

LUE LISÄÄ »
kallemikkolainen.fi