Järkeä rajalle

Järkeä rajalle

Kaikista eduskuntapuolueista koostuva eduskunnan hallintovaliokunta antoi vastikään yksimielisen mietintönsä tulevista uudistuksista rajavartiolakiin. Valiokunnan mietinnön mukaan poikkeustilanteessa koko Suomen itäraja voidaan tarpeen vaatiessa väliaikaisesti sulkea, mikäli tällainen tilanne eteen tulisi ja ihmisiä käytettäisiin esimerkiksi Venäjän toimesta hybridivaikuttamisen välineenä.

Perussuomalaiset esittävät sosiaalisessa mediassa lähinnä omille kannattajilleen, että he olisivat tämän lakimuutoksen takana ja ainoina esittäneet lakiin mahdollisuutta keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen kokonaan. Näin ei tietenkään ole ja lisäksi koko lakiuudistuksessa ei edes ole kysymys turvapaikkahakemuksien keskeyttämisestä, eikä sellaista ole lakiin tulossakaan. Rajavartiolain muutokset koskevat ainoastaan rajaviranomaisille lain avulla annettavista keinoista vastata välineellistettyyn maahantuloon tarvittaessa, vaikka väliaikaisesti sulkemalla koko itäraja, mutta ei anna mahdollisuutta lopettaa ottamista vastaan turvapaikkahakemuksia. Myös rajan sulkeminen oli jo alkujaan hallituksen esityksessä, sillä jo siinä esitettiin mahdollisuus keskittää turvapaikanhaku, vaikka vain yhdelle raja-asemalle. Hallintovaliokunta siis päätyi kannattamaan hallituksen esitystä ainoastaan pienin muutoksin.

Vuonna 2015-16 Eurooppaan kohdistui massiivinen pakolaisaalto, josta myös Suomi sai oman osansa. Silloin vallassa ollut hallitus, keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset seisoivat yhdessä rintamassa tumput suorana ja ottivat kaikki tulijat vastaan heidän taustoistaan mitään tietämättä. Oliko se silloin jotain vihervasemmistolaista suvakkipolitiikkaa, vai eivätkö he vain älynneet, että Raja-Jooseppin puomissakin olisi ollut saranat? En tiedä kumpi on pahempi vaihtoehto, mutta kumpikaan vaihtoehto ei ainakaan minua vakuuttanut siitä, että perussuomalaisilta löytyisi kovinkaan suurta asiantuntemusta rajaturvallisuuteen liittyvissä kysymyksessä.

Takaisin tähän päivään. Mikäli ensi talvena elohopean lähestyessä 25 astetta pakkasta, meillä olisi oikeasti edessämme tilanne, että itärajan taakse työnnettäisiin Venäjän toimesta kymmeniä tuhansia ihmisiä, joiden taustoista ja aikomuksista meillä ei olisi mitään tietoa‬, Suomen tulisikin laittaa väliaikaisesti rajat kiinni. On hyvä ymmärtää, että tämä olisi kuitenkin vain väliaikainen ja tilapäinen keino, joka antaisi meille hetken lisäaikaa toimia. Suomen ja Venäjän raja on edelleen sen kuuluisat yli 1300 kilometriä pitkä. Sitä ei voi mitenkään koko mitaltaan täysin aukottomasti valvoa tai aidata. Aikanaan Berliinin muuri ei ollut pituudeltaan kuin murto-osa verrattuna Suomen ja Venäjän väliseen rajaan. Se oli vankka, korkea ja myös erittäin tarkoin valvottu. Edes se ei kuitenkaan pitänyt täysin aukottomasti vaan siitäkin mentiin yli ja jossain tapauksessa kuulemma myös ali. Niin kävisi aivan varmasti tällaisessa tilanteessa myös Suomen ja Venäjän välisellä rajalla. Ihmiset löytäisivät ennen pitkää jostain kohdin reittinsä rajan yli. Mikäli heitä vieläpä avitettaisiin tähän rajan toiselta puolen Venäjän toimesta, he löytäisivät tiensä Suomen rajan yli ehkä nopeammin kuin arvaammekaan.

Lisäksi kun ajattelee asiaa edes hieman yhtä askelta pidemmälle, tällaisessa mahdollisessa Venäjän operaatiossa, eli Itärajalle kohdistetussa ihmisjoukossa olisi hyvin todennäköisesti mukana ukrainalaisia naisia ja lapsia. Vaikka me saisimmekin itärajan pitämään, nämä sodan runtelemat naiset ja lapsetko Suomi sitten vain sulkemalla omat silmänsä ja rajansa jättäisi 25 asteen pakkaseen itärajan taakse oman onnensa ja venäläisen hyväntahtoisuuden nojaan? En oikein usko. Tosiasiassa silloin työ vasta alkaisi. Tällaisessa tilanteessa Suomen tulisi järjestää itärajalleen hallittu maahantulo, tarkistuspisteineen, tilapäismajoituksineen, pikakäsittelyt käännytyksineen ja myös turvapaikkahakemusten vastaanotto. Maahantulo tulisi pyrkiä toteuttamaan mahdollisimman hallitusti niin, että tulijoiden taustat ja tarkoitusperät kyettäisiin selvittämään. Ei sitä vastaanottopistettä minnekään Helsinki-Vantaan lentokentälle olisi silloin järkeä laittaa vaan jonnekin itärajan läheisyyteen. Tähän valmiuslakiin tehtävät muutokset tulevat antamaan mahdollisuuksia.

Kyllä perussuomalaiset kansanedustajatkin tämän tietävät ja ymmärtävät, mutta he ymmärtävät myös sen, että läheskään kaikki heidän omat kannattajansa eivät ymmärrä. Kansainvälisen suojelun hakemista ei saa, eikä ole edes tarkoitus estää tai edes keskittää yhtään enempää kuin mikä on välttämätöntä edellä tarkoitetun uhan torjumiseksi.

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

kallemikkolainen.fi
Koulutuslupaus
Kalle Mikkolainen

Oppivelvollisuuden laajentaminen on hallituksen merkittävin tulevaisuusteko

Nyt puoli vuosisataa edellisen peruskoulu-uudistuksen jälkeen tuli aika päivittää oppivelvollisuus tälle vuosituhannelle. Oppivelvollisuus aikaa pidennettiin 18 ikävuoteen ja toisen asteen opinnoista tuli aidosti maksutonta. Oppivelvollisuutta ja maksutonta koulutusta tuli siis kaksi vuotta lisää, mutta mikä siinä nyt oli niin tärkeää?

LUE LISÄÄ »
kallemikkolainen.fi
Kalle Mikkolainen

Ennustaminen on vaikeata. Varsinkin tulevaisuuden ennustaminen

Heille, jotka ovat kaikkein eniten huolissaan valtion velkaantumisesta ei Venäjän raukkamaisen hyökkäyssodan aiheuttamassa energiakriisissä ole nyt poliittista vaihtoehtoa tarjolla ollenkaan. Tarjolla olevissa vaihtoehdoissa onkin valtion velan sijaan kysymys siitä, miten nyt otettava valtion velka käytetään ja kohdennetaan. Siinä missä kokoomus suosii suurituloisille painottuvaa yleistä veroalea, SDP suosii toimien kohdentamista ja tehokkuutta.

LUE LISÄÄ »
kallemikkolainen.fi
Sosiaaliturva
Kalle Mikkolainen

Miten sosiaaliturvaa tulisi uudistaa?

Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on ajan myötä muodostunut byrokraattiseksi, vaikeaselkoiseksi ja pirstaleiseksi. Miten sinun mielestäsi sosiaaliturvaa tulisi uudistaa? Olisiko malli perustulo? Jos olisi, miten sinä ylipäätään käsität perustulon? Millainen sen tulisi olla ja mitkä olisivat sen mahdolliset hyvät ja huonot puolet?

LUE LISÄÄ »

Rusinoita pullasta

Nykyisessä populistisessa politiikassa omaa viestiä pyritään yksinkertaistamaan siten, että monitahoinen asia tulisi yksiselitteisesti ratkaista siten, miten sen itse haluaisi ratkaistavan nostamalla keskusteluun oman väitteen tueksi yksittäinen tilasto, tutkimus tai ääritapauksissa jopa vain osa tutkimuksesta. Kun samalla tietoisesti unohdetaan kertoa, että perehtymällä tähän juuri viitattuun tutkimukseen kokonaisuutena, se saattaakin olla jopa omaa haluttua viestiä vastaan. Tällaisella toiminnalla on oma sanontakin. Poimitaan rusinoita pullasta.

LUE LISÄÄ »
kallemikkolainen.fi